III KONGRES | II KONGRES | I KONGRES

 

Serdecznie zapraszam do udziału w IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej, który odbędzie się w dniach 27-30 września 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie pod hasłem "W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei."

Dotychczasowe Kongresy, zainicjowane i kształtowane przez śp. Arcybiskupa Józefa Życińskiego jako forum dialogu myśli chrześcijańskiej z kulturą współczesną, wpisywały się na listę ważnych wydarzeń o zasięgu nie tylko ogólnopolskim, ale także międzynarodowym.

Ufam, że także obrady IV Kongresu, inspirowane antropologią wielkiego Świadka Nadziei, jakim był bł. Jan Paweł II, staną się twórczym wkładem w dyskusję o człowieku, który sam dla siebie jest największym pytaniem. Jedynie nieskończona perspektywa nadziei pozwala na nie odpowiedzieć i uzasadnić spojrzenie w przyszłość wolne od lęku.

Arcybiskup Metropolita Lubelski
Wielki Kanclerz KUL